Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την φορολόγηση κοινοπραξιών από πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών πλοίων μετά και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201) περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων – Λοιπά θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των κοινοπραξιών αυτών