Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συγχώνευση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία, βάσει των διατάξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α΄ 148)