Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή διευκρινίσεων επί συνήθων ερωτημάτων σχετικά με τη διαχείριση οφειλών κατ’ εφαρμογή διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου Σχετ: Οι εγκύκλιοι Ε. 2192/2021 και Ε. 2003/2023