Νέα & Ανακοινώσεις

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον συνυπολογισμό της προβλεπόμενης από τους ν.3717/2008 και 1759/1988 προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 και κατά τον επανυπολογσμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων