Νέα & Ανακοινώσεις

Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη και της διαδικασίας υποβολής αυτού