Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική Δήλωση Covid του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο