Νέα & Ανακοινώσεις

Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης

  • Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103/13.06.2018) ELHNIKH-DHMOKRATIA

 

  • Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης PD_54_13_6_2018