Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3-4, 22 παρ. 1-2, 26 παρ. 1-3 και 18-19, 47και 56 του ν. 5035/2023 Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, Α΄76/28.03.2023