Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37και 45 του ν. 4936/2022 (Α΄105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος