Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων – Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/01» του ν. 4821/21 (ΦΕΚ 134/Α΄), Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης