Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α΄164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α΄164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες»