Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις