Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4728/2020 Επείγουσες ρυκθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα Ιανός, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 186Α’, 29.09.2020)