Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 434/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντος με την ονομασία ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ το οποίο χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)