Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων” – Παροχή οδηγιών εφαρμογής