Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της με αριθ. 70/2021 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο στους Έλληνες Ευρωβουλευτές