Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021 (Β΄1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων