Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703)