Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αριθ. 239/2019 γνωμοδότησης του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2810/2000 και του άρθρου 23 του ν. 4384/2016