Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αριθμ. 116/2019 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων