Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1208/01.09.2021 (ΥΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Υ7)Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος