Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/753 του Συμβουλίου της 30/3/2020 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (L186/1/12.6.2020), στην οποία επισυνάπτεται το κείμενο της εν λόγω συμφωνίας καθώς και Σημείωμα της ΕΕ (L207/3/30.6.2020) για την ημερομηνία θέσεώς της σε ισχύ από 1/8/2020