Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από του εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, ο οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία, για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου (COVI 19) κατά την διάρκεια του 2020 – Παράταση προθεσμίας