Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της Απόφασης Αριθ.1/2019 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕΜεξικού, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Ανδόρα και Άγιος Μαρίνος, και ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα [2021/10].Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L3/37/7.1.21 : https://eur-lex.europa.eu)