Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 53 και 54β του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν. 4701/2020 (Α’ 128), οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση