Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4697/2020 (ΦΕΚ 120 Α’/19-6-2020) Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα