Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4818/2021 Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών – Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα