Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση Απόφασης 598/2022 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2058/2020 του Συμβουλίου