Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση Απόφασης 1844/2021 του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας