Νέα & Ανακοινώσεις

Κατώτατος μισθός

  • Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΦΕΚ-Β-742-1981

 

  • Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας 7613-395_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΓΙΑ-ΚΑΤΩΤΑΤΟ-ΜΙΣΘΟ

 

  • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ν.-4172-2013_ΦΕΚ_Α_167_2013_άρθρο 103

 

  • Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας ΦΕΚ-Β-173