Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους για το έτος 2021