Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης για την παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2022