Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίμων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης και της αποστολής των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230)