Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που ασκούνται κατά παραχώρηση από πρόσωπα των παρ. 10 περ. β’ του άρθρου 128 και παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018, του τρόπου παραχώρησης των αρμοδιοτήτων αυτών, της πιστοποίησης των προσώπων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες αυτές, του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, προς υποβοήθηση του έργου των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α.