Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. ) σε Θέσεις Εργασίας Ελεγκτή Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή και Ελεγκτή Εκπαιδευτή και Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή και ρύθμιση σχετικών θεμάτων εκπαίδευσης και ειδικής πρακτικής διαδικασίας επιθεώρησης του έργου τους