Νέα & Ανακοινώσεις

Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ – Φιλής, της ΕΕ – κρατών της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ), της ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής, της ΕΕ – Εκουαδόρ, Κολομβία και Περού, της ΕΕ – Νότιας Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στις αντίστοιχες συμφωνίες