Νέα & Ανακοινώσεις

Ηλεκτροκίνηση

  • Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προώθηση της ηλεκτροκίνησης Ε2114_2020ada

 

  • Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΔΚ Α΄142) Ε2134

 

  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις 11335708

 

  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις fek_a_142_2020