Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Περιβαλλοντικές Υποδομές Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-09-A4-SYNOPSΙ(1)

 

  • ΕΕ Ops2014-2020 Financial Data «Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» OPs2014-2020_FinancialData

 

  • Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016 «ΕΣΠΑ 2014-2020» PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016

 

  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014_2020 «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020» PA_ESPA_2014_2020

 

  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014-2020_220514_ex_ante_conditionalities «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020» PA_ESPA_2014-2020_220514_ex_ante_conditionalities

 

  • ΕΕ EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.5.2014 PA_Greece_adopted_23052014 «Έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα CCI 2014GR16M8PA001» PA_Greece_adopted_23052014

 

  • ΕΕ Territorial2014-2020_FinancialData «Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα διμερή Προγράμματα Συνεργασίας» Territorial2014-2020_FinancialData