Νέα & Ανακοινώσεις

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.), της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.), καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Σ.Δ.) και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)