Νέα & Ανακοινώσεις

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Α΄ Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)