Νέα & Ανακοινώσεις

«Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά