Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές και υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ