Νέα & Ανακοινώσεις

Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022 a_1062_2022fek

 

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 a1111_2021fek

 

  • Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) e_2079_2021ada