Νέα & Ανακοινώσεις

Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ., Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους