Νέα & Ανακοινώσεις

Απόφαση αριθ.2/2021 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΟΑΠ της 24ης Δεκεμβρίου 2021 για την παράταση των προσωρινών τροποποιήσεων που προβλέπονται στο σημείο Α της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων