Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝ. (ΕΕ) 2022/577 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 765/2006 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ