Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Επιτροπής (2020/C196/06) προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος REX στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σκοπούς της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με το Βιετνάμ