Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β) του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Γκάνας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής, άλλων κρατών ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ Γκάνας–ΕΕ