Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων, των Τελωνείων Β’ Αερολιμένα «Μακεδονία», Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Δ’ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων – (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά