Νέα & Ανακοινώσεις

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΦΕΠΑΕ για τις ενταγμένες Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων με εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη άνω των 200.000 ευρώ στο πλαίσιο της Δράσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚ[1]ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ 2021-20